Politika jakosti

                                          

 

Společnost ESKO, spol. s r.o. se zabývá výrobou dílů strojírenského charakteru, koupí zboží za účelem dalšího prodeje a konstrukční a projekční činností v oblasti strojírenství – zejména pak v oblasti výroby dílů trakčního vedení a lehkých trolejbusových sběračů.

1) VZTAH K ZÁKAZNÍKOVI

 • Jsme společností, orientující se silně na zákazníka.
 • Cílem všech naších činností je vždy 100% splnění všech vyjádřených i nevyjádřených požadavků zákazníka na kvalitní dodávky materiálu.
 • Naše služby poskytujeme co nejkvalitněji a nejrychleji k plnému uspokojení zákazníků.

2) VZTAH KE SPOLEČNOSTI A PŘÍSTUPU ZAKLÁDAJÍCÍ SE NA FAKTECH

 • Všechny procesy jsou poskytovány v souladu s platnými legislativními, zdravotními, hygienickými, bezpečnostními a ekologickými podmínkami, které jsou určené platnou legislativou ČR.
 • Vedení společnosti se zavazuje plánovat, realizovat a vyhodnocovat veškeré činnosti a procesy na základně sběru a analýzy údajů.

3) VZTAH K ZAMĚSTNANCŮM

 • Každý náš zaměstnanec je přesvědčen o významu jakosti pro prosperitu společnosti, zná svoji odpovědnost a postavení v systému managementu jakosti.
 • Kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu společnosti.
 • Pracovníci jsou a zůstávají díky komplexnímu zapracování, kontinuálnímu vzdělávání a podpoře vedení nositeli výkonnosti naší společnosti.

4) VZTAH K DODAVATELŮM

 • Všichni naši dodavatelé, jsou schopni dodávat přesně podle našich potřeb a specifikací.
 • Chceme mít jenom spolehlivé a kvalitní dodavatele – budeme je hodnotit, vybírat a úzce s nimi spolupracovat tak, aby splnili naše očekávání.

5) SYSTÉMOVÝ A PROCESNÍ PŘÍSTUP

 • Vedení společnosti se zavazuje pravidelně ověřovat funkčnost systému.
 • Veškeréé výstupy z procesů jsou monitorovány pro zajištění kvalitních vstupů do navazujících procesů.
 • Společnost zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění činnosti všech procesů, jejich měření, monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování.

6) NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ

 • Touto schválenou a vyhlášenou politikou jakosti se zavazujeme neustále zefektivňovat zavedený systém.
 • Změny v organizaci a řízení jsou směřovány ke zlepšení jakosti produkce společnosti. Zlepšování jakosti chápeme jako proces stálý a systematický.
Nákupní košík