Zásady ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je ESKO, spol. s r.o., IČ 60471999 se sídlem Jinonická 80, Praha 5 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:
  ESKO, spol. s r.o.
  Jinonická 80
  158 00 Praha 5
  Tel.: +420 257 290 280
  Email: info@esko-praha.cz
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Kompletní znění zásad ochrany osobních údajů připravujeme!