Byla dokončena rekonstrukce trati Dúbravsko – Karloveská radiála Bratislava (SK)

Byla dokončena rekonstrukce trati Dúbravsko – Karloveská radiála Bratislava (SK)

Součástí rekonstrukce byla i výměna speciálního křížení. Na přání investora zde bylo zkonstruováno křížení TRAM x TB bez izolace podvěšené na tramvajové troleji. Celé křížení je pohyblivé v ose tramvaje, protože zde dochází k pohybu mezi TB stopou a TRAM stopou. Je osazeno na kladkách, které jezdí po TRAM troleji. V minulosti na tomto místě byl podobný typ pojezdového křížení také naší výroby, ale s izolací v tramvaji. Jezdilo se po něm cca 15 let. Realizaci stavby provedla firma Elza – Bratislava

Nákupní košík