Byla dokončena rekonstrukce trati Dúbravsko – Karloveská radiála Bratislava (SK)

Byla dokončena rekonstrukce trati Dúbravsko – Karloveská radiála Bratislava (SK) Součástí rekonstrukce byla i výměna speciálního křížení. Na přání investora zde bylo zkonstruováno křížení TRAM x TB bez izolace podvěšené na tramvajové troleji. Celé křížení je pohyblivé v ose tramvaje, protože zde dochází k pohybu mezi TB stopou a TRAM stopou. Je osazeno na kladkách, […]

Byla dokončena rekonstrukce trati Dúbravsko – Karloveská radiála Bratislava (SK) Read More »